E-přihlášky do kurzů Děti na startu 2022/2023 otevřeny. (1. ZŠ Amálka, 4. ZŠ Norská a nově Sportovní hala Doksy)

Kategorie: Děti na startu ve školách

Děti na startu: MŠ Řepice – Ratejna

Informace o Vašem středisku: Před dvěma lety byly „Děti na startu“ v řepickém multifunkčním sále Ratejna otevřeny s velkou radostí poprvé a v letošním školním roce jsme se na ně už také velmi těšili. Tentokrát tréninky fungují přímo pod záštitou naší jednotřídní Mateřské školy Řepice. Každé úterý se předškoláci těší na to, až odstartujeme naše cvičení a zažijeme při tom spoustu legrace. Vždy...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Pchery

Tento školní rok jsme se v naší mateřské škole zapojili poprvé do projektu Děti na startu. Zatím jsme pouze dvě trenérky, ale protože je o toto cvičení velký zájem, chtěli bychom v příštím roce zaškolit další trenéry. Děti jsou tímto programem nadšené a hned ráno, po příchodu do školky hlásí, že dnes mají „Děti na startu“. Jejich radost a zájem o sport nás velmi těší a doufáme,...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Nučice

Máme dobrou partu, jsme „Děti na startu“ je sportovní pokřik našich malých sportovců MŠ při pátečních dopoledních cvičeních ve sportovní hale v Nučicích. Celá MŠ je od ledna zapojena do projektu „ Děti na startu“ pod Sportklubem Kladno, celý projekt je realizován Českým svazem aerobiku a fitness po celé ČR. A jak náš trénink probíhá? Společně se rozcvičíme, poté jsou děti rozděleny...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Kamenné Žehrovice

Cvičíme na sále Dělnického domu v Kamenných Žehrovicích každé pondělí od 16 do 17 hodin. Děti cvičení baví a těší se na každý trénink. Ohlasy rodičů jsou pozitvní. A my trenérky rády vidíme úsměv na tvářích našich malých sportovců. Jména aktivních trenérů: Alena Vorbachová, Nikola Voráčková Počet zapojených dětí: 24

Celý článek

Děti na startu: MŠ Kačice

Mateřská škola v Kačici má v nabídce tři zájmové kroužky a mezi jeden z nich patří pohybový kroužek Děti na startu. Cvičení probíhá každou středu od 16:10 v místní sokolovně a je zapsáno 21 dětí ve věku 3-6 let. S dětmi cvičí paní učitelka z MŠ Mgr. Šárka Rácová. Děti se na cvičení každý týden velice těší. Nejraději cvičí na gymnastických kruzích, hrají běhací hry, florbal...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Běleč

Po téměř roční pauze v loňském školním roce, kdy naše hodiny Dětí na startu zkomplikovala zčásti epidemiologická situace a z části nevyhovující technický stav naší “tělocvičny” v KD Běleč, jsme se opět od října 2021 vrhli na cvičení. Tentokráte jen v opravdu malém počtu – pouze osmi dětí, ve věku 5-6 let. To nám však nebránilo si to pořádně užívat. Spíše...

Celý článek

Děti na startu: Mateřská škola a Základní škola Vodárenská 2116 Kladno

Nabízíme Děti na startu jako zájmový kroužek pro školní děti 1.-3. ročníku, děti jsou rozděleny podle věku na dvě skupiny. Na tréninky k nám dochází pravidelně i trenér klubu Kanonýrů Kladno. Kroužek probíhá pravidelně každou středu od 13,30 – 15,30 hod v tělocvičně naší školy. Každoročně máme o Děti na startu velký zájem. V mateřské škole jsou pravidelně zapojeny všechny děti, tréninky probíhají...

Celý článek

Děti na startu: ZŠ a MŠ Libušín

Od letošního roku jsme pozměnili trenérskou základnu – jako nové trenérky ZŠ Libušín působí Irena Horová, Alena Nedbalová, Kamila Kedroňová. V MŠ Libušín působí původní trenérky Jiřina Šimonovská a Jana Dimová. Náš tým provozuje tréninky pro MŠ i ZŠ Libušín v prostorách tělocvičny a na hřišti ZŠ Libušín u Kladna. Děti na startu MŠ Libušín se schází pravidelně v úterý a žáci ZŠ Libušín...

Celý článek

Děti na startu: ZŠ Doksy

Na naší škole byl projekt DNS původně realizován formou sportovního kroužku pro děti od 1. do 4. ročníku ZŠ. Vzhledem k protiepidemickým opatřením jsme v letošním školním roce museli udělat organizační změny, a tak v rámci školy výjimečně cvičí pouze děti z 1. a 2. ročníku. Před dvěma lety bylo naším přáním, aby se do projektu zapojily i děti z mateřské školy. A to se nám...

Celý článek

Děti na startu: MŠ Doksy

Rok 2021/22 byl (je) prvním rokem spolupráce s Dětmi na startu. Do kroužku se přihlásilo 30 dětí. Je (bylo) hezké vidět, jak během roku děti získaly nové zkušenosti se sportovní aktivitou a že se zdokonalují každou lekcí. Některé děti měly ze začátku i strach z různých činností, ale to se během školního roku změnilo a na aktivity se těší (těšily). Jsme velmi...

Celý článek