E-přihlášky do kurzů Děti na startu 2022/2023 otevřeny. Volná místa - 1. ZŠ Amálka (po, 17 - 18), Sportovní hala Doksy (st, 16 - 17)

Kategorie: MŠ Kačice

Děti na startu: MŠ Kačice

Mateřská škola v Kačici má v nabídce tři zájmové kroužky a mezi jeden z nich patří pohybový kroužek Děti na startu. Cvičení probíhá každou středu od 16:10 v místní sokolovně a je zapsáno 21 dětí ve věku 3-6 let. S dětmi cvičí paní učitelka z MŠ Mgr. Šárka Rácová. Děti se na cvičení každý týden velice těší. Nejraději cvičí na gymnastických kruzích, hrají běhací hry, florbal...

Celý článek