Děti na startu: MŠ Kačice

Mateřská škola v Kačici má v nabídce tři zájmové kroužky a mezi jeden z nich patří pohybový kroužek Děti na startu. Cvičení probíhá každou středu od 16:10 v místní sokolovně a je zapsáno 21 dětí ve věku 3-6 let. S dětmi cvičí paní učitelka z MŠ Mgr. Šárka Rácová. Děti se na cvičení každý týden velice těší. Nejraději cvičí na gymnastických kruzích, hrají běhací hry, florbal a skáčou na trampolíně. Pokud počasí dovolí, cvičí i venku na hřišti sokolovny. Každý měsíc jsou vidět sportovní pokroky dětí. Zdokonalují se jejich pohybové dovednosti a ovládají rozmanitá sportovní odvětví.

Komentáře