Jak proběhne první trénink a další pokyny

Vážení sportovní přátelé,
jsme potěšeni, že jste jako pohybovou aktivitu pro své  děti, vybrali kurzy v rámci projektu Děti na startu, který realizuje Sportklub Kladno.

V příštím týdnu začínají úvodní hodiny, které  bývají pro nás i pro Vás doprovod  náročné.

Žádáme Vás o dodržování těchto pokynů:

  1. příchod do tělocvičny bude označen. Jedná se vchod přes hřiště školy, po kterém se nesmí chodit v jiné než sportovní obuvi. Využívejte prosím chodník mimo hřiště!!!!!! Děkujeme Vám předem za dodržování, abychom se vyhnuli případným problémům s vedením školy. Hřiště snímá kamerový systém.
  2. Po příchodu do tělocvičny se zaregistrujte u stolku, u kterého s Vámi veškerou administrativu vyřídí Denisa Sládková.
  3. K dispozici jsou dvě šatny, které je nutné využívat vždy pro jednotlivé hodiny, které po sobě následují. Jedná se hlavně o zimní období, kdy mají dětí na sobě více oblečení. V minulých letech se většinou střídání obešlo bez větších problémů, ačkoliv koncentrace dětí a rodičů mezi hodinami je značná.
  4. věci s sebou: obuv do tělocvičny, sportovní oblečení, pití (doporučujeme označenou láhev, aby si děti své pití poznaly). Doporučujeme donést papírové kapesníky, které pak trenérky používají dle potřeby pro děti v průběhu hodin (máme ve společné skřínce).

Průběh úvodní hodiny

  • Seznámení s organizací cvičení, krátké rozcvičení, rozdělení dětí do družstev, ukázka cvičení na stanovištích.
  • Časově hodina cvičení trvá cca 50 min., z důvodu střídání dětí. Děti nesmí odcházet bez doprovodu  z tělocvičny, v případě, že se někde zdržíte , informujte hl. trenérku.
  • Obvykle rodiče na hodinách s dětmi  nejsou, při úvodních hodinách tuto možnost dáváme. (v případě delší adaptace dítěte, je možná přítomnost rodičů dle potřeby).
  • Doporučujeme při úvodních hodinách, aby doprovod neodcházel z budovy.
  • V průběhu kurzů jsou pak vypsané termíny ukázkových hodin, na které je umožněn přístup. Termíny najdete na webových stránkách a na nástěnce před tělocvičnou. (budou vypsány během průběhu září)

Děti na základě přihlášky a potvrzené platby za kurzovné v průběhu září obdrží projektová trička a deníčky sportovce.

V případě dotazů nebo upřesnění nás neváhejte kontaktovat

S pozdravem

Jitka Literová a Denisa Sládková

Komentáře