Děti na startu ve školách

Spolupracující Mateřské a Základní školy

Děti na startu ve školách jsou určeny pro žáky zapojených škol.
Každá škola má projekt Děti na startu zapojen do ŠVP individuálně a přihlášky do těchto kurzů si spravuje škola sama.
Některé školy mají DNS jako součást vyučování, jiné mají projekt zařazen do programu školních družin.

Výjimkou jsou střediska:
4. ZŠ Norská - pouze kurzy pro veřejnost
1. ZŠ Kladno - kurzy pro školní družinu i pro veřejnost