Děti na startu ve školách

Spolupracující Mateřské a Základní školy

dítě válí kotrmelec na žíněnce s pomocí trenérky

Děti na startu ve školách jsou určeny pro žáky zapojených škol.
Každá škola má projekt Děti na startu zapojen do ŠVP individuálně a přihlášky do těchto kurzů si spravuje škola sama.
Některé školy mají DNS jako součást vyučování, jiné mají projekt zařazen do programu školních družin.

Přehled aktivních sportovišť

Použijte filtr "SEZÓNA" pro zobrazení aktivních středisek v příslušném školním roce.