1. 6. 2022 se v členské sekci EOS otevřou E-přihlášky do kurzů pro veřejnost. (Amálka, Norská)                                                                    Přihlásit/Registrovat

KDY A KDE?

Kurzy pro veřejnost (komerční)

JAKÝ JE ROZDÍL VE ŠKOLNÍCH HODINÁCH A HODINÁCH KOMERČNÍCH?

Cvičení pro Děti na startu organizují buď školní zařízení (školky, školy, družiny, …) nebo sportovní kluby či jiná zájmová střediska. Na „KOMERČNÍ“ hodiny Dětí na startu může své dítě přihlásit kdokoliv. Jedná se o službu poskytovanou sportovními či jinými zájmovými spolky pro širokou veřejnost. PŘIHLÁŠKY do těchto „komerčních“ hodin probíhají již V ČERVNU!!! Za tyto lekce Dětí na startu platíte kurzovné - stejně jako když Vaše dítě navštěvuje jakýkoliv jiný zájmový kroužek. Naproti tomu lekce Dětí na startu provozované v jednotlivých „ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH“ (včetně družin) jsou poskytované příslušnou školou či školkou zadarmo - v rámci služeb spojených s činností takovéhoto školního zařízení. Jde vlastně o jakýsi benefit pro Vás a Vaše děti, že navštěvujete právě tuto školu (školku).

PROČ NEMŮŽE VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT ŠKOLNÍ HODINU DĚTÍ NA STARTU NA JINÉ ŠKOLE, NEŽ DO KTERÉ DOCHÁZÍ V RÁMCI SVÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Naproti komerci lekce Dětí na startu provozované v jednotlivých „ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH“ (včetně družin) jsou poskytované příslušnou školou či školkou zadarmo - v rámci služeb spojených s činností takovéhoto školního zařízení. Jde vlastně o jakýsi benefit pro Vás a Vaše děti, že navštěvujete právě tuto školu (školku). Do „školních“ lekcí se děti zapisují zpravidla v průběhu září! To, jestli ta či ona škola či školka „kroužek“ Dětí na startu poskytuje či neposkytuje, je zcela v její režii a jestliže zrovna Vaše škola není do projektu Děti na startu zapojena, pak nezbývá než požádat vedení příslušné školy, zda by nebylo možné, aby se k projektu též přidali.

1. Základní škola Kladno, Amálská 2511, Kladno
(každé pondělí a středu od 16 do 18 hodin)
Kontaktní osoba: Denisa Sládková, denisa.sladkova@sportklub-kladno.cz, + 420 604 360 571

Základní škola a Mateřská škola Kladno
Norská 2633, 272 01 Kladno

(každý čtvrtek 16:00 - 17:00 hodin)
Kontaktní osoba: Blanka Fraňková, tel: 606 790 509, email: blanka@kouzelnaskolakladno.cz
www.kouzelnaskolakladno.cz