DĚTI NA STARTU NEZAHÁLÍ

Rozrůstáme se „raketovým“ tempem a máme z toho radost! Od září (od začátku školního roku 2019/2020) máme zaregistrováno již 22 středisek a cvičí s námi neskutečných 1100 dětí. Kromě Středočeského kraje máme v naší základně také střediska v kraji Jihočeském a Ústeckém. A stále to není vše!

Dalším, kdo rozšíří naše řady, bude od února se svými tréninky pro děti v Praze Lukáš Helešic – olympionik a ambasador projektu Děti na startu.

Lukáš se v listopadu zúčastnil v Kladně školení, které jsme pořádali pro nové trenéry DNS a které přineslo úžasný výsledek v počtu přes třicet nových trenérů a instruktorů cvičení s dětmi.

Navíc nově proběhne od ledna do března nadstavbový tříměsíční kurz DNS FIT KID – KLADNO s lektorkou a fyzioterapeutkou Eliškou Urbářovou  (Dynamické neuromuskulární terapie podle prof. Koláře). Kurz je financován z prostředků MŠMT a je určen pro vybrané děti ve věku 8 – 11 let, které budou mít toto cvičení zdarma. Děti se budou učit prostřednictvím her vnímat vlastní tělo a pohyb, díky čemuž by poté měly být schopné vyhodnotit pohyb správný a nesprávný a tím se vyvarovat do budoucna úrazů nebo obtíží vzniklých chronickým přetížením.

DNS – Eliška Urbářová – 04. 09. 2018 – 14. ZŠ, Kladno – (Foto: Martin FLOUSEK / www.martinflousek.com)

Blíží se také Ples podnikatelů a sportovců, který se uskuteční v Domě kultury v Kladně na Sítné dne 25.1.2020 od 19:30 hod., kde se budou vyhlašovat nejlepší sportovci a sportovní týmy města Kladna a kam jsme, jakožto silná kladenská sportovní základna, také my přispěli věcnými cenami do tomboly a pevně věříme, že ples se vydaří a píle sportovců bude řádně odměněna. Dorazíte-li, tak se na slavnostním večeru uvidíme.

Autorka: Jitka Švihálková

Komentáře