Děti na startu: MŠ Nučice

Máme dobrou partu, jsme „Děti na startu“ je sportovní pokřik našich malých sportovců MŠ při pátečních dopoledních cvičeních ve sportovní hale v Nučicích. Celá MŠ je od ledna zapojena do projektu „ Děti na startu“ pod Sportklubem Kladno, celý projekt je realizován Českým svazem aerobiku a fitness po celé ČR.

A jak náš trénink probíhá?

Společně se rozcvičíme, poté jsou děti rozděleny do 4 skupin, každá skupina má svého trenéra z řad vyškolených paní učitelek – forma kruhového tréninku – atletika, gymnastika, míčové dovednosti, koordinace a motorika, aby se děti naučily všechny důležité pohybové dovednosti. Děti cvičí podle aktuálních pohybových schopností a dovedností, jsou pozitivně motivované a hlavně se radují z pohybu díky obrovskému množství sportovního nářadí a náčiní, které nám věnoval Sportklub Kladno. Za všechny naše malé sportovce za spolupráci se Sportklubem Kladno moc děkujeme.

Děti a paní učitelky MŠ Nučice

Jména aktivních trenérů: Marcela, Anička, Dana, Monika, Marcela, Lenka, Kačka, Monika

Počet zapojených dětí: 90

Komentáře