Děti na startu: MŠ Běleč

Po téměř roční pauze v loňském školním roce, kdy naše hodiny Dětí na startu zkomplikovala zčásti epidemiologická situace a z části nevyhovující technický stav naší “tělocvičny” v KD Běleč, jsme se opět od října 2021 vrhli na cvičení. Tentokráte jen v opravdu malém počtu – pouze osmi dětí, ve věku 5-6 let. To nám však nebránilo si to pořádně užívat. Spíše naopak, nízký počet nabízel více individuálního přístupu ke všem cvičením. A tak jsme se věnovali hlavně fyzické přípravě na vstup do základní školy. V půlce dubna naše cvičení ukončujeme a čas pro něj vyhrazený střídá předplavecký výcvik. Ale už teď se těšíme na pokračování v dalším školním roce.

Jména aktivních trenérů: Petra Škodáková

Počet zapojených dětí: 8

Komentáře