Často kladené otázky

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Kontaktujte nás...

JAKÝ JE ROZDÍL VE ŠKOLNÍCH HODINÁCH A HODINÁCH KOMERČNÍCH?

Cvičení pro Děti na startu organizují buď školní zařízení (školky, školy, družiny, …) nebo sportovní kluby či jiná zájmová střediska. Na „KOMERČNÍ“ hodiny Dětí na startu může své dítě přihlásit kdokoliv. Jedná se o službu poskytovanou sportovními či jinými zájmovými spolky pro širokou veřejnost. PŘIHLÁŠKY do těchto „komerčních“ hodin probíhají již V ČERVNU!!! Za tyto lekce Dětí na startu platíte kurzovné - stejně jako když Vaše dítě navštěvuje jakýkoliv jiný zájmový kroužek. Naproti tomu lekce Dětí na startu provozované v jednotlivých „ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH“ (včetně družin) jsou poskytované příslušnou školou či školkou zadarmo - v rámci služeb spojených s činností takovéhoto školního zařízení. Jde vlastně o jakýsi benefit pro Vás a Vaše děti, že navštěvujete právě tuto školu (školku).

PROČ NEMŮŽE VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVOVAT ŠKOLNÍ HODINU DĚTÍ NA STARTU NA JINÉ ŠKOLE, NEŽ DO KTERÉ DOCHÁZÍ V RÁMCI SVÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY?

Naproti komerci lekce Dětí na startu provozované v jednotlivých „ŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍCH“ (včetně družin) jsou poskytované příslušnou školou či školkou zadarmo - v rámci služeb spojených s činností takovéhoto školního zařízení. Jde vlastně o jakýsi benefit pro Vás a Vaše děti, že navštěvujete právě tuto školu (školku). Do „školních“ lekcí se děti zapisují zpravidla v průběhu září! To, jestli ta či ona škola či školka „kroužek“ Dětí na startu poskytuje či neposkytuje, je zcela v její režii a jestliže zrovna Vaše škola není do projektu Děti na startu zapojena, pak nezbývá než požádat vedení příslušné školy, zda by nebylo možné, aby se k projektu též přidali.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace je prodlouženou rukou celé platformy a jejím cílem je posílení vazby mezi vaším klubem a členy. Ti mají díky appce na dosah ruky všechny potřebné informace a dostávají okamžité notifikace na své povinnosti a události. Všichni teď můžou díky mobilní aplikaci eos club zone nosit svůj klub přímo v kapse.